P R A C O W N I A   U R B A N I S T Y C Z N A
                 
 

 

 

 

 

|K|O|N|T|A|K|T|

 

 

EKOPLAN

PRACOWNIA URBANISTYCZNA

inż. urb. Wojciech Kwiatkowski

 

Pracownia:

ul. W. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Budynek BK

 

Kontakt:

tel.: 502 258 236

e-mail: ekoplan@op.pl

NIP: 744-150-70-39

 

w w w . e k o p l a n . o r g