P R A C O W N I A  U R B A N I S T Y C Z N A
         

 

 

 

 

 

|P|R|O|F|I|L| |D|Z|I|A|Ł|A|L|N|O|Ś|C|I|

 

 

 • Oferta firmy Ekoplan skierowana jest głównie do samorządów terytorialnych, prywatnych inwestorów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy także indywidualnych klientów do korzystania z naszych usług.

 

 • Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

|O|F|E|R|T|A|

 

 

 1. > Systemy Informacji Przestrzennej (SIP)
   1. > Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 2. > Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarwania przestrzennego
 3. > Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego
 4. > Studia krajobrazowe
 5. > Koncepcje zagospodarowania terenu
 6. > Opracowania ekofizjograficzne
 7. > Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 8. > Inwentaryzacje zasobów przyrodniczych
 9. > Screening
w w w . e k o p l a n . o r g